Om BBByg A/S

BBBYG har gennem årene gennemført mere end 3.000 byggeri fra ide til aflevering og har derfor stor indsigt i gældende lovgivning på området og forståelse for både bygherres og brugernes krav til et moderne byggeri.

Ved et samarbejde med BBBYG sikres en flad kommunikationslinie således at man som bygherre altid har en direkte dialog med ledelsen. Det være sig fra den indledende kontraktfase og frem til færdig aflevering.

Som udgangspunkt projekterer BBBYG selv det ønskede byggeri på egen tegnestue. Dette sikre valg af gode og velafprøvede konstruktionsløsninger uden fordyrende mellemled.

Vi udarbejder det nødvendige myndighedsandragende som sikre udstedelse af en byggetilladelse. Efterfølgende detailprojektering af konstruktioner og installationer udføres herefter i nært samarbejde med vores eksterne rådgivere, underentreprenører og leverandører således at alle involverede parter bliver inddraget i projekterings- og byggeprocessen på så tidligt et stadie som muligt.

Den daglige byggestyring på pladsen varetages af BBBYG’s kompetente byggeleder således at kvaliteten af det opførte byggeri svarer overens med de forventninger og krav der stilles til nutidens moderne byggeri.

Vi er af den holdning at byggeri ikke alene handler om at opføre en bygning men lige så væsentligt at skabe et væksthus for trivsel, tryghed og udvikling af bygherres forretning.

Følg os på


linkedin logo - link til BBBygs linked in profil